Historia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

Kolej Warszawsko-Wiedeńska zwana również Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską, pomimo swej nazwy nie łączyła Warszawy z Wiedniem, a z niewielką miejscowością Maczki (obecnie dzielnica Sosnowca) leżącą przy granicy zaborów (rosyjskiego i austriackiego). W znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju przemysłu w Kongresówce. Eksportowano nią m.in. węgiel kamienny z Zagłębia Dąbrowskiego do Prus. Była pierwszą linią kolejową na ziemiach Królestwa Polskiego i drugą w Imperium Rosyjskim.


Ojcowski Park Narodowy


Ojcowski Park Narodowy (OPN) jest najmniejszym polskim parkiem narodowym (pow. 21,46 km²). Utworzono go w 1956 roku. Leży w województwie małopolskim w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (ok. 16 km od Krakowa). Obejmuje środkową część Doliny Prądnika i fragment Doliny Sąspowskiej wraz z otaczającymi je wzniesieniami. Na terenie parku występują formy krasowe (ostańce, jaskinie, doliny krasowe, wąwozy itp.), które powstały w wyniku procesu krasowienia – woda zawierająca dwutlenek węgla rozpuściła wapienne skały.