Ateny – jak my się tam w ogóle znaleźliśmy?!

„Ateny to w istocie dwa miasta. Jedno znamienite, ale głównie w wyobraźni, drugie na wyciągnięcie ręki, lecz zniechęcające. W ruinach antycznego miasta zaklęty jest dorobek społeczeństwa, które stworzyło podwaliny cywilizacji Zachodu. Koegzystencja starego i nowego definiuje Ateny, które pod niezmienioną nazwą istnieją od tysięcy lat” – Joanna Kakissis.

Akropol – najsłynniejszy zabytek starożytnej Grecji i duma narodowa Greków.