O pionierze polskiej podróży

Prowadzenie bloga o tematyce podróżniczo-geograficznej należy, a nawet trzeba rozpocząć od przedstawienia sylwetki pierwszego polskiego podróżnika Benedykta Polaka. Warto wykorzystać każdą okazję, żeby przybliżyć rodakom postać tego wybitnego eksploratora.

Franciszkanin
Benedykt Polak odbył podróż do Imperium Mongolskiego w latach 1245-1247. Żaden inny Europejczyk nie dotarł przed nim tak daleko. Z pewnością była to jedna z najważniejszych wypraw średniowiecznych, niestety nie tak bardzo rozsławiona, jak późniejsza podróż Marco Polo do wnętrza Azji. O samym Benedykcie Polaku wiemy niewiele. Większość informacji o nim to zwykłe przypuszczenia, rozpoczynające się najczęściej od słów „prawdopodobnie” lub „około”.